Kontakt
Przedszkole Publiczne Nr 2 BAJKA z Oddziałem Integracyjnym w Mrągowie

Rekrutacja

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 „BAJKA” Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W MRĄGOWIE, UL. KOPERNIKA 2

OGŁASZA NABÓR DZIECI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Rekrutacji podlegają wyłącznie dzieci, które zgłaszają się do przedszkola po raz pierwszy.

 • Dzieci bez obowiązku szkolnego, które już uczęszczają do naszej placówki i złożyły Deklarację o kontynuacji edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2024/2025 pozostają  w przedszkolu, zgodnie z wolą rodziców.
 • od 5 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. w celu zapisania dziecka, które zgłasza się do przedszkola po raz pierwszy należy pobrać Wniosek o  przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego (wraz z załącznikami – zależnie od potrzeb) i po dokładnym wypełnieniu złożyć go w sekretariacie przedszkola.

Uwaga!     Załączniki - Oświadczenia - wypełniają rodzice zależnie od potrzeb,

 • W przypadku dziecka, o specjalnych potrzebach edukacyjnych do Wniosku należy dołączyć Orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub jego kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.
 • W przypadku, kiedy  dziecko, jego rodzic lub rodzeństwo posiada Orzeczenie o niepełnosprawności (wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności) należy dołączyć jego kopię, potwierdzoną za zgodność  z oryginałem przez rodzica dziecka.
 • W przypadku, gdy dziecko – kandydat przebywa w rodzinie zastępczej należy dołączyć stosowne dokumenty lub ich kopie, potwierdzone za zgodność  z oryginałem.
 • W przypadku, gdy rodzic wychowuje dziecko samotnie i jest rozwiedziony  należy, oprócz stosownego oświadczenia, dołączyć kopię wyroku sądowego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
 • W przypadku, gdy dziecko – kandydat wychowuje się w rodzinie objętej wsparciem asystenta rodziny należy dołączyć  zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej potwierdzające objęcie rodziny wsparciem asystenta.
 • Wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka trwa od dnia 5.02.2024r. do 29.02.2024 r.
 • Druki ww. dokumentów będzie można pobrać ze strony http://www.przedszkolebajka.eprzedszkola.pl (w zakładce rekrutacja)
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 22 marca 2024 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu.

 • Załącznik  - Oświadczenie  potwierdzające wolę uczęszczania do danego przedszkola – wypełniają wszyscy kandydaci z listy zakwalifikowanych, w terminie od 25 do 27 marca 2024 r.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 29 marca 2024 r.

 

W przypadku pobierania druku Wniosku wymagane drukowanie dwustronne.

                                                                                               Dyrektor przedszkola

                                                                                                Iwona Kropiwnicka

 

REKRUTACJA 2024 R.  DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

 1. komunikat2024.pdf

2. zalacznik nr 1 terminarz rekrutacji.pdf

3. zalaczniknr 2 informacja o zasadach rekrutacji do przedszkola bajka 2024.pdf

4. wnioski rekrutacja 2024.docx

5. oswiadczenia do wniosku.docx

6. zarzadzenie-nr-224(1).pdf

7. oświadczenie woli

 

 

 

 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 „BAJKA” Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W MRĄGOWIE, UL. KOPERNIKA 2

OGŁASZA NABÓR W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DZIECI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Rekrutacji podlegają wyłącznie dzieci, które nie zostały przyjęte w rekrutacji podstawowej na rok szkolny 2023/2024

 

 • od 01 czerwca 2023 r. do 16 czerwca 2023 r. w celu zapisania dziecka, które zgłasza się do przedszkola po raz pierwszy należy pobrać Wniosek o  przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego (wraz z załącznikami – zależnie od potrzeb) i po dokładnym wypełnieniu złożyć go w sekretariacie przedszkola  lub wypełniony i podpisany skan przesłać drogą mailową na adres: przedszkolebajka_sekretariat@onet.pl

Uwaga!         Załączniki - Oświadczenia - wypełniają rodzice zależnie od potrzeb,

 • W przypadku dziecka, o specjalnych potrzebach edukacyjnych do Wniosku należy dołączyć Orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub jego kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.
 • W przypadku, kiedy  dziecko, jego rodzic lub rodzeństwo posiada Orzeczenie o niepełnosprawności (wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności) należy dołączyć jego kopię, potwierdzoną za zgodność  z oryginałem przez rodzica dziecka.
 • W przypadku, gdy dziecko – kandydat przebywa w rodzinie zastępczej należy dołączyć stosowne dokumenty lub ich kopie, potwierdzone za zgodność  z oryginałem.
 • W przypadku, gdy rodzic wychowuje dziecko samotnie i jest rozwiedziony  należy, oprócz stosownego oświadczenia, dołączyć kopię wyroku sądowego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
 • W przypadku, gdy dziecko – kandydat wychowuje się w rodzinie objętej wsparciem asystenta rodziny należy dołączyć  zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej potwierdzające objęcie rodziny wsparciem asystenta.
 • Wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka trwa od dnia 01.06.2023 r. do 16.06.2023 r.
 • Druki ww. dokumentów można pobrać ze strony http://www.przedszkolebajka.eprzedszkola.pl (w zakładce rekrutacja)
 • Załącznik  - Oświadczenie  potwierdzające wolę uczęszczania do danego przedszkola – wypełniają wszyscy kandydaci z listy zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej, w terminie od 24 do 25 sierpnia 2023 r.

W przypadku pobierania druku Wniosku wymagane drukowanie dwustronne.

                                                                            Dyrektor przedszkola

                                                                             Iwona Kropiwnicka

 

wniosek o przyjęcie dziecka

załaczniki do wniosku

Terminarz rekrutacji 2023/2024

Zasady rekrutacji 2023/2024

oświadczenie woli

 

 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 „BAJKA” Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W MRĄGOWIE, UL. KOPERNIKA 2

OGŁASZA NABÓR DZIECI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Rekrutacji podlegają wyłącznie dzieci, które zgłaszają się do przedszkola po raz pierwszy!

 • od 6 lutego do 28 lutego 2023 r. w celu zapisania dziecka, które zgłasza się do przedszkola po raz pierwszy należy pobrać Wniosek o  przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego (wraz z załącznikami – zależnie od potrzeb) i po dokładnym wypełnieniu złożyć go w sekretariacie przedszkola  lub wypełniony i podpisany skan przesłać drogą mailową na adres: przedszkolebajka_sekretariat@onet.pl

Uwaga!         Załączniki - Oświadczenia - wypełniają rodzice zależnie od potrzeb,

 • W przypadku dziecka, o specjalnych potrzebach edukacyjnych do Wniosku należy dołączyć Orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub jego kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.
 • W przypadku, kiedy  dziecko, jego rodzic lub rodzeństwo posiada Orzeczenie o niepełnosprawności (wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności) należy dołączyć jego kopię, potwierdzoną za zgodność  z oryginałem przez rodzica dziecka.
 • W przypadku, gdy dziecko – kandydat przebywa w rodzinie zastępczej należy dołączyć stosowne dokumenty lub ich kopie, potwierdzone za zgodność  z oryginałem.
 • W przypadku, gdy rodzic wychowuje dziecko samotnie i jest rozwiedziony  należy, oprócz stosownego oświadczenia, dołączyć kopię wyroku sądowego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
 • W przypadku, gdy dziecko – kandydat wychowuje się w rodzinie objętej wsparciem asystenta rodziny należy dołączyć  zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej potwierdzające objęcie rodziny wsparciem asystenta.
 • Wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka trwa od dnia 6.02.2023r. do 28.02.2032 r.
 • Druki ww. dokumentów będzie można pobrać od 6 lutego 2023r. ze strony http://www.przedszkolebajka.eprzedszkola.pl (w zakładce rekrutacja)
 • Załącznik  - Oświadczenie  potwierdzające wolę uczęszczania do danego przedszkola – wypełniają wszyscy kandydaci z listy zakwalifikowanych, w terminie od 22 do 23 marca 2023 r.

W przypadku pobierania druku Wniosku wymagane drukowanie dwustronne.

                                           Dyrektor przedszkola

                                                                Iwona Kropiwnicka

 

DOKUMENTY DO POBRANIA 2023/2024:

wniosek o przyjęcie dziecka

załaczniki do wniosku

Terminarz rekrutacji 2023/2024

Zasady rekrutacji 2023/2024

komunikat 2023/2024

oświadczenie woli

 

 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 „BAJKA” Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W MRĄGOWIE, UL. KOPERNIKA 2

OGŁASZA NABÓR DZIECI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Rekrutacji podlegają wyłącznie dzieci, które zgłaszają się do przedszkola po raz pierwszy.

 • Dzieci, które już uczęszczają do naszej placówki i złożyły Deklarację o kontynuacji edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2022/2023 pozostają  w przedszkolu, zgodnie z wolą rodziców.
 • od 7 lutego do 28 lutego 2022 r. w celu zapisania dziecka, które zgłasza się do przedszkola po raz pierwszy należy pobrać Wniosek o  przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego (wraz z załącznikami – zależnie od potrzeb) i po dokładnym wypełnieniu złożyć go w sekretariacie przedszkola  lub wypełniony i podpisany skan przesłać drogą mailową na adres: przedszkolebajka_sekretariat@onet.pl

Uwaga!         Załączniki - Oświadczenia - wypełniają rodzice zależnie od potrzeb,

 • W przypadku dziecka, o specjalnych potrzebach edukacyjnych do Wniosku należy dołączyć Orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub jego kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.
 • W przypadku, kiedy  dziecko, jego rodzic lub rodzeństwo posiada Orzeczenie o niepełnosprawności (wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności) należy dołączyć jego kopię, potwierdzoną za zgodność  z oryginałem przez rodzica dziecka.
 • W przypadku, gdy dziecko – kandydat przebywa w rodzinie zastępczej należy dołączyć stosowne dokumenty lub ich kopie, potwierdzone za zgodność  z oryginałem.
 • W przypadku, gdy rodzic wychowuje dziecko samotnie i jest rozwiedziony  należy, oprócz stosownego oświadczenia, dołączyć kopię wyroku sądowego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
 • W przypadku, gdy dziecko – kandydat wychowuje się w rodzinie objętej wsparciem asystenta rodziny należy dołączyć  zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej potwierdzające objęcie rodziny wsparciem asystenta.
 • Wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka trwa od dnia 07.02.2022r. do 28.02.2022 r.
 • Druki ww. dokumentów będzie można pobrać od 7 lutego 2022r. ze strony http://www.przedszkolebajka.eprzedszkola.pl
 • Załącznik  - Oświadczenie  potwierdzające wolę uczęszczania do danego przedszkola – wypełniają wszyscy kandydaci z listy zakwalifikowanych, w terminie od 17 do 18 marca 2022 r.

W przypadku pobierania druku Wniosku wymagane drukowanie dwustronne.

                            Dyrektor przedszkola

                             Iwona Kropiwnicka

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie woli przyjęcia

Komunikat

informacja o zasadach rekrutacji do przedszkola bajka 2022

terminy rekrutacji 2022

wniosek o przyjecie dziecka na rok szkolny 2022-2023

zalaczniki do wniosku o przyjecie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2022-2023

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

Pobierz:

 

- Oświadczenie woli nr 7

- Komunikat

- Ogłoszenie o naborze


- INFORMACJA O ZASADACH REKRUTACJI do Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” z Oddziałem Integracyjnym w Mrągowie


- WNIOSEK o przyjęcie do przedszkola (Proszę koniecznie wydrukować dwustronnie!)


- Zarządzenie nr 10/2020 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 21 stycznia 2020 r.


- Oświadczenie nr 1 o samotnym wychowaniu


- Oświadczeniu nr 2 rodziców/opiekunów prawnych kandydata dotyczące wielodzietności


- Oświadczenie nr 3 rodziców/opiekunów prawnych dziecka o zatrudnieniu lub o pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym


- Oświadczenie nr 4 rodziców/opiekunów prawnych, dotyczące faktu, że rodzeństwo kandydata uczęszcza bądź uczęszczało do danego przedszkola

 

 

 

 


 

 

Ogłoszenie

 

Ważna informacja dla rodziców dzieci nieprzyjętych

 

Rodzice dzieci,  które z braku miejsc  nie zostały przyjęte do  Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” z Oddziałem Integracyjnym w Mrągowie i nie znalazły miejsca w innych przedszkolach, mają możliwość zapisania dziecka do oddziału   przedszkolnego, który może zostać utworzony przy Szkole Podstawowej nr 1 /ul. Kopernika 2A /, jeśli zgłosi się odpowiednia liczba chętnych.

 

Zapisy dzieci będzie prowadził Urząd Miasta – referat EKZ, o czym zostaniecie Państwo poinformowani w formie pisemnej.

 

Mrągowo, 29 marca 2019 r.

 

 

 

 

 

Ważne informacje dla rodziców:

 

 

1. W dniu 10 czerwca (poniedziałek) 2019 r., o godz. 15:30 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci nowoprzybyłych. Serdecznie  zapraszam.  

Konieczne jest podpisanie Umowy z Dyrektorem przedszkola, w tym celu należy zabrać ze sobą dowód tożsamości oraz numer PESEL dziecka.

 

2. „DNI ADAPTACYJNE” odbędą się od 28 do 30 sierpnia 2019 r. (od środy do piątku) w godzinach między 9:00 a 11:00.

 

3. Dzieci, nieprzyjęte z braku miejsc pozostają na liście oczekujących /mogą być przyjęte, jeśli w ciągu roku zwolni się miejsce- kolejność na liście oczekujących ustaliła Komisja podczas rekrutacji/.

 

Ponadto wszystkim naszym klientom przypominam:

 

 - o obowiązku systematycznego przyprowadzania do przedszkola dzieci sześcioletnich oraz usprawiedliwiania ich każdorazowej nieobecności  u nauczycielek grupy.

 


- Poszczególne oddziały  czynne będą:

- I „MISIE” - od godz. 6:00 – do 16:30
- II „KRASNALE” - od godz. 7:00 – do 15:30  
- III „BRATKI” - od godz. 7:00 – do 16:00  
- IV „MOTYLE” - od godz. 7:00 – do 14:30  
- V„ZUCHY” - od godz. 7:00 – do 15:30  

 

- Dzieci przyprowadzane wcześniej (od 6:00) lub pozostające dłużej (do 16:30) będą objęte opieką w grupie dyżurującej – oddział „Misie”.

 

 

 

 

Mrągowo, 20 marca 2019 r.

 

 

 

Komunikat dyrektora

 

 

 

W związku z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na rok szkolny 2019-2020 dostępne są od dziś wyłącznie w siedzibie placówki.

 

 

Podobnie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych na rok szkolny 2019-2020, które zostaną upublicznione w dniu 29 marca 2019 r.

 

 

 

Podpisano
Dyrektor przedszkola
Stanisława Łyś

 

 

 

 

Mrągowo, 20.03.2019 r.

 

UWAGA RODZICE !

 

 

O przyjęciu do przedszkola dziecka z listy zakwalifikowanych decyduje złożenie przez rodzica oświadczenia woli w terminie od 25 do 27 marca 2019 r.

 

 

Oświadczenie potwierdzające wolę korzystania z usług danego przedszkola stanowi załącznik do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego.

 

 

Wraz z Oświadczeniem woli warto złożyć Upoważnienie do odbioru dziecka (załączniki dostępne na stronie www.przedszkolebajka.eprzedszkola.pl oraz w sekretariacie).

 


POBIERZ:
Oświadczenie woli
Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

 

 

 

 

 

REKRUTACJA 2019/2020

 

Komunikat Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” z Oddziałem Integracyjnym w Mrągowie, z dnia 25 stycznia 2019 r. (godz. 9:30) o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu na rok szkolny 2019/2020

 

Podstawa prawna:
Art. 153 ust.1, 2 i 5  ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” z Oddziałem Integracyjnym w Mrągowie  informuje, że rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019/20 jest prowadzona na wolne miejsca w przedszkolu, w terminie od dnia 04 lutego 2019 r. do dnia 28 lutego 2019 r.

 

Liczba wolnych miejsc wynosi:
35 – jeśli nadal funkcjonować będą dwie grupy integracyjne
40 – jeśli będzie funkcjonować jedna grupa integracyjna
Miejsca wolne są dla dzieci młodszych, przede wszystkim rocznik 2016 i 2015
Zgodnie z art.153 ust.  2  Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) na 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego Deklarację o kontynuowanie wychowania przedszkolnego złożyło 80 rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2018/19.

 

 

Podpisano:
DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Stanisława Łyś

Mrągowo, 25 stycznia 2019 r. 

 

 

 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 „BAJKA” Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W MRĄGOWIE, UL. KOPERNIKA 5
OGŁASZA NABÓR DZIECI NA ROK SZKOLNY 2019/2020
PRZEDE WSZYSTKIM ROCZNIKI 2016 i 2015

 

Rekrutacji podlegają wyłącznie dzieci, które zgłaszają się do przedszkola po raz pierwszy.


• Dzieci, które już uczęszczają do naszej placówki i złożyły Deklarację o kontynuacji edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2019/2020  pozostają  w przedszkolu, zgodnie z wolą rodziców.

• W celu zapisania dziecka, które zgłasza się do przedszkola po raz pierwszy należy pobrać Wniosek o  przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego (wraz z załącznikami – zależnie od potrzeb) i po dokładnym wypełnieniu złożyć go w sekretariacie lub u dyrektora przedszkola w dniach:

od 4 lutego do dnia 28 lutego 2019 r.  wraz z załącznikami zgodnie z godzinami podanymi na stronie internetowej przedszkola.
 

Uwaga!
Załączniki - Oświadczenia - wypełniają rodzice zależnie od potrzeb,
Załącznik - Oświadczenie  potwierdzające wolę uczęszczania do danego przedszkola – wypełniają wszyscy kandydaci z listy zakwalifikowanych, w terminie od 25 marca do 27 marca 2019 r.  

 

• W przypadku dziecka, o specjalnych potrzebach edukacyjnych do Wniosku należy dołączyć Orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub jego kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.
• W przypadku, kiedy  dziecko, jego rodzic lub rodzeństwo posiada Orzeczenie o niepełnosprawności (wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności) należy dołączyć jego kopię, potwierdzoną za zgodność  z oryginałem przez rodzica dziecka.
• W przypadku, gdy dziecko – kandydat przebywa w rodzinie zastępczej należy dołączyć stosowne dokumenty lub ich kopie, potwierdzone za zgodność  z oryginałem.  
• W przypadku, gdy rodzic wychowuje dziecko samotnie i jest rozwiedziony  należy, oprócz stosownego oświadczenia, dołączyć kopię wyroku sądowego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
• W przypadku, gdy dziecko – kandydat wychowuje się w rodzinie objętej wsparciem asystenta rodziny należy dołączyć zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej potwierdzające objęcie rodziny wsparciem asystenta.

 

• Wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka trwa od dnia 04.02.2019 r. do 28.02.2019 r.
• Druki dokumentów do pobrania znajdują się na stronie http://www.przedszkolebajka.eprzedszkola.pl

 

W przypadku pobierania druku Wniosku wymagane drukowanie dwustronne.
 

 

Dyrektor mgr Stanisława Łyś

 

 

 

Pobierz:

 

OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu dziecka

 

OŚWIADCZENIE dotyczące wielodzietności

 

OŚWIADCZENIE o zatrudnieniu lub o pobieraniu nauki  w systemie stacjonarnym

 

OŚWIADCZENIE dotyczące faktu, że rodzeństwo kandydata uczęszcza bądź uczęszczało do danego przedszkola

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO 

 

ZARZĄDZENIE NR 9/2019 BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWO z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Mrągowo.  

 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

 

Informacja o zasadach rekrutacji

 

 

 


 

 

REKRUTACJA 2018/2019

 

KOMUNIKAT

 

 

W związku z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na rok szkolny 2018-2019, a następnie przyjętych i nieprzyjętych dostępne są od 23 kwietnia 2018 r. wyłącznie w siedzibie placówki.

 

 

Pełniąca obowiązki dyrektora
mgr Stanisława Łyś

 


Do pobrania:
KOMUNIKAT w sprawie oświadczenia woli
WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW (w pliku pojawił sie błąd. Dni adaptacyjne odbędą sie od środy 29 sierpnia do piątku 31 sierpnia)
Komunikat dla niezakwalifikowanych
Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola
Oświadczenie woli

 

 

 

 


Sprostowanie


Komunikatu Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka”  z Oddziałem Integracyjnym w Mrągowie, z dnia 29 stycznia 2018 r. o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu na rok szkolny 2018/2019


W związku z zwiększeniem ilości deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego  złożonej przez rodzica dziecka 6- letniego zmniejsza się ilość miejsc w Przedszkolu Publicznym Nr 2 „Bajka” z Oddziałem Integracyjnym  w Mrągowie z 26 na 25.

                                                                                                       

   Podpisano:
Pełniący obowiązki dyrektora
Stanisława Łyś

 

 

 

 

Komunikat
Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” z Oddziałem Integracyjnym w Mrągowie, z dnia 29 stycznia 2018 r. (godz. 9:30) o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu na rok szkolny 2018/2019

 

 

Podstawa prawna:
Art. 153 ust. 1, 2 i 5  ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” z Oddziałem Integracyjnym w Mrągowie  informuje, że rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2018/19 jest prowadzona na wolne miejsca w przedszkolu, w terminie od dnia 05 lutego 2018 r. do dnia 30 marca 2018 r.

Liczba wolnych miejsc wynosi:
26 – nadal funkcjonować będą dwie grupy integracyjne


Miejsca wolne są dla dzieci młodszych, przede wszystkim rocznik 2015 i 2014


Zgodnie z art.153 ust.  2  Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) na 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego Deklarację o kontynuowanie wychowania przedszkolnego złożyło 89 rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2017/18.

 

Podpisano: Pełniąca obowiązki
DYREKTORA PRZEDSZKOLA

mgr Stanisława Łyś

Mrągowo, 29 stycznia 2018 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 „BAJKA” Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM
W MRĄGOWIE, UL. KOPERNIKA 5
OGŁASZA NABÓR DZIECI NA ROK SZKOLNY 2018/2019,
PRZEDE WSZYSTKIM ROCZNIK 2015 i 2014

 

Rekrutacji podlegają wyłącznie dzieci, które zgłaszają się do przedszkola po raz pierwszy.


• Dzieci, które już uczęszczają do naszej placówki i złożyły Deklarację o kontynuacji edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2018/2019 pozostają  w przedszkolu, zgodnie z wolą rodziców.
W celu zapisania dziecka, które zgłasza się do przedszkola po raz pierwszy należy pobrać Wniosek o  przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego (wraz z załącznikami – zależnie od potrzeb) i po dokładnym wypełnieniu złożyć go u dyrektora przedszkola w dniach:


od 5 lutego do dnia 30 marca 2018r. wraz z załącznikami zgodnie z godzinami przyjęć dyrektora.


Uwaga!


Załączniki - Oświadczenia - wypełniają rodzice zależnie od potrzeb,


Załącznik  - Oświadczenie  potwierdzające wolę uczęszczania do danego przedszkola – wypełniają wszyscy kandydaci z listy zakwalifikowanych, w terminie od 24 kwietnia do 26 kwietnia 2018 r.


• W przypadku dziecka, o specjalnych potrzebach edukacyjnych do Wniosku należy dołączyć Orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub jego kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.
• W przypadku, kiedy  dziecko, jego rodzic lub rodzeństwo posiada Orzeczenie o niepełnosprawności (wydane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności) należy dołączyć jego kopię, potwierdzoną za zgodność  z oryginałem przez rodzica dziecka.
• W przypadku, gdy dziecko – kandydat przebywa w rodzinie zastępczej należy dołączyć stosowne dokumenty lub ich kopie, potwierdzone za zgodność  z oryginałem.
• W przypadku, gdy rodzic wychowuje dziecko samotnie i jest rozwiedziony  należy, oprócz stosownego oświadczenia, dołączyć kopię wyroku sądowego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
• W przypadku, gdy dziecko – kandydat wychowuje się w rodzinie objętej wsparciem asystenta rodziny należy dołączyć  zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej potwierdzające objęcie rodziny wsparciem asystenta.
• Wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka trwa od dnia 05.02.2018r. do 30.03.2018 r.
• Druki dokumentów do pobrania znajdują się na stronie http://www.przedszkolebajka.eprzedszkola.pl

W przypadku pobierania druku Wniosku wymagane drukowanie dwustronne.

 

Pełniąca obowiązki Dyrektora mgr Stanisława Łyś
 

 
ZARZĄDZENIE NR 1/2018 BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWO z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Mrągowo.    

 

UCHWAŁA NR XXX/3/2017 RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE  w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Miasta Mrągowo jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.


 
Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolnych 2018/2019
 

 
 

Pobierz:

Oświadczenie nr 1 dla samotnie wychowujących dziecko

Oświadczenie nr 2 o wielodzietności

Oświadczenie nr 3 o zatrudnieniu

Oświadczenie nr 4 o rodzeństwie kandydatów

Wniosek na rok szkolny 2018-2019

Oświadczenie woli nr 7

Upoważnienie do dobioru dziecka z przedszkola