Kontakt
Przedszkole Publiczne Nr 2 BAJKA z Oddziałem Integracyjnym w Mrągowie

Kącik dla rodziców

Ramowy rozkład dnia
I 6.00 – 7.00 (ranek)

• schodzenie się dzieci (do 7.00 w grupie dyżurującej)

• zabawy według zainteresowań - konstrukcyjne, tematyczne, stolikowe itp.,

II 7.00 - 12.00 (zajęcia programowe)

• zajęcia z języka angielskiego
• zabawy z udziałem nauczyciela (dydaktyczne, ruchowe, integracyjne itp.),
• ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe,
• zabiegi higieniczne i samoobsługowe przygotowujące do śniadania,
• zabawy ortofoniczne, oddechowe, artykulacyjne itp.
• śniadanie ( godz. 8.00) – mycie zębów w grupach młodszych,
• realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka dostosowanych do jego
możliwości wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
• zabawy organizowane i swobodne na powietrzu, obserwacje przyrodnicze, spacery,
wycieczki - poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych
• zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu, praca dyżurnych (np. nakrywanie do stołu)
• obiad (godzina 12.00) - mycie zębów w grupach starszych
• zajęcia indywidualne ze specjalistami. (od godz. 8.00)

III 12.00 – 14.00 (poobiedni relaks)
• Grupy młodsze – słuchanie bajek lub muzyki relaksacyjnej, leżakowanie,
• Grupy starsze – krótki odpoczynek, zabawy wyciszające, relaksacyjne, mindfulness,
realizacja pomysłów dzieci, kończenie zadań podjętych przed południem lub kontynuacja
zabaw.
Przy sprzyjającej pogodzie relaks na powietrzu.
zajęcia indywidualne ze specjalistami (od godz. 12.00)

IV 14.00 – 16.30 (popołudnie)
• podwieczorek, nauka kulturalnego spożywania posiłków,
• aktywność własna dzieci,
• zabawy ruchowe na powietrzu lub w sali,
• kontakty indywidualne z rodzicami (w miarę potrzeb i oczekiwań),
• rozchodzenie się dzieci (od 15.30 w grupie dyżurującej).

Zajęcia dodatkowe:
1. Rytmika - raz w tygodniu
2. Robotyka - raz w miesiącu
3. Filharmonia/Spotkania z muzyką - raz w miesiącu
4. Przedstawienia teatralne - raz w miesiącu

 

Zachęcamy rodziców do pobrania pliku ze spisem bajek, które pomogą dzieciom uporać się z emocjami, takimi jak strach przed badaniem lekarskim, lęk przed odrzuceniem, agresja rówieśników, strach przed podjęciem nowych działań...

 

 

 

 

„Będę przedszkolakiem Bajki”

Dzień, w którym dziecko trafia po raz pierwszy do przedszkola jest bardzo ważny  w jego życiu. Musi rozstać się z rodzicami i w nowym środowisku poradzić sobie samo z różnymi  problemami. U wielu z nich wywołuje to sytuację stresową – lęk, złość, upór, gniew – którą najczęściej przenoszą na pracowników przedszkola lub rodziców.

Tego dnia obawiają się również rodzice oddając swoje dziecko pod opiekę osobom obcym. Niektórzy swoje lęki przenoszą podświadomie na dziecko. Niepokoją się, czy poradzi sobie ono z rozstaniem, czy będzie płakać, czy nauczycielowi można zaufać i mają jeszcze wiele innych wątpliwości.

Żeby proces adaptacyjny przebiegał sprawnie, musi zaistnieć ścisła współpraca między rodzicami a pracownikami przedszkola. Ich wspólny wysiłek ułatwi dzieciom przystosowanie się do nowego środowiska.

„Będę przedszkolakiem Bajki” – jest programem, który pomaga dziecku zaadoptować się w przedszkolu. Zachęcamy do pobrania go w tym miejscu...